"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
ทำเนียบ ผู้บังคับบัญชา มทบ.๒๓
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา มทบ.๒๓

 พล.ต.อครเดช บญเทยม 60

พลตรี อัครเดช  บุญเทียม

ผู้บัญชาการ มทบ.๒๓

 รอง คณธช

พันเอก คณธัช  ชนะกาญจน์ 

รองผู้บัญชาการ มทบ.๒๓

 

รอง ชลต

 พันเอก ชลิต บรรจงปรุ 

รองผู้บัญชาการ มทบ.๒๓

  

 

เสธ สมบรณ

พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย

เสนาธิการ มทบ.๒๓

 

 

รองเสธ ไมตร

พันเอก ไมตรี  บุตรชา

รองเสนาธิการ มทบ.๒๓

รองเสธ สจรชย 

พันเอก สุจิรชัย มหาธรรม

รองเสนาธิการ มทบ.๒๓

 

 

 feed-image Feed Entries


มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com