"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ผบ.มทบ.23 ตรวจเยี่ยมทหารที่เจ็บป่วย

เยยมหทารปวย 5

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 60 เวลา 1330 นาฬิกา  พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ที่เจ็บป่วยจากการฝึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี พันโท จิตกานต์ อรรคธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และคณะ ให้ต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เยยมหทารปวย 1 เยยมหทารปวย 2
เยยมหทารปวย 3 เยยมหทารปวย 6
เยยมหทารปวย 4 เยยมหทารปวย 8

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com