"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
พิธีมอบบ้าน "ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล"

มอบบาน 5

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  60 เวลา 10.20 นาฬิกา พันเอก คณธัช  ชนะกาญจน์  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ  "ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล"  ให้กับ นางถวิล  แก้วบุศรี  ณ  บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

มอบบาน 1 มอบบาน 2
มอบบาน 3 มอบบาน 4
มอบบาน 6 มอบบาน 7

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com