"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

รำบวงสรวง 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๖๐ เวลา 1600 นาฬิกา คุณวัฒณา บุญเทียม ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.23 พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้าน มทบ.23 เข้าร่วมการแสดงรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม

รำบวงสรวง 2 รำบวงสรวง 3
รำบวงสรวง 4 รำบวงสรวง 5

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com