"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
อบรมศีลธรรมวัฒนธรรม

อบรมศลธรรม 5

เมื่อ 28 พ.ย.60  เวลา 0900 น. พันเอก สมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธาน การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ณ สโมสรค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูสุเมธธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ เป็นรูปเทศนาธรรมมีกำลังพลลูกจ้างจากมณฑลทหารบกที่ 23 และหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนวิวัฒพลเมือง และ กรมทหารม้าที่ 6 พัน 6 ร่วมกิจกรรม

อบรมศลธรรม 1 อบรมศลธรรม 2
อบรมศลธรรม 3 อบรมศลธรรม 4

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com