"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
KICK OFF “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

ลงแขกKickOff 3

เมื่อ 27 พ.ย.60 เวลา 1100น.  พลตรี อัครเดช บุญเทียม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การจัดกิจกรรม KICK OFF “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน”  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และลดต้นทุนการผลิต ในการนี้ ได้พบปะ พัฒนาสัมพันธ์ และมอบผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส  ณ บ้านนาโพธิ์  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ

ลงแขกKickOff 1 ลงแขกKickOff 2
ลงแขกKickOff 4 ลงแขกKickOff 6
ลงแขกKickOff 5 ลงแขกKickOff 7

 

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com