"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นที่ 2/60

เปดการฝกป60 7

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 14.00น. พลตรี อัครเดช  บุญเทียม  ผู้บัญการมณฑลทหารบกที่ 23/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นที่ 2560 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เปดการฝกป60 2 เปดการฝกป60 5
เปดการฝกป60 9 เปดการฝกป60 3
เปดการฝกป60 8 เปดการฝกป60 6

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com