"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
มอบถุงยังชีพพระราชทาน

 

 

พระราชทาน 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 0730 พลตรี อัครเดช  บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหนองนาคำ และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีประชาชนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,600 ครอบครัว โดยมี พันเอกรังสรรค์  ตันสิทธิแพทย์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้  องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้จัดอาหารพระราชทานเลี้ยงประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

พระราชทาน 4 พระราชทาน 1
พระราชทาน 3 พระราชทาน 6
พระราชทาน 5 พระราชทาน 7

 

 

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com