"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560

รบทหารใหม60 3

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 1300 พลตรีอัครเดช  บุญเทียม ผู้บัญการมณฑลทหารบกที่ 23/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์

รบทหารใหมป60 1 รบทหารใหมป60 4
รบทหารใหมป60 5 รบทหารใหมป60 7
รบทหารใหม60 2 รบทหารใหมป60 6

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com