"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
ส.ต.สำเริง ร่างเจริญ ร้อย.สห.มทบ.23 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.นัธทวัฒน์ พรหมสาร ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร...
จ.ส.อ.ศรายุทธ สีมูลลอด ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พลฯ ธีรภัทร์ แก้วพิจิตร ร้อย.สห.มทบ.23 เรารักในหลวง
พลฯ ไมตรี ศรีกอง ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พลฯ นิรุจน์ เคนดา ร้อย.สห.มทบ.23 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สิบเอก กิตติภูมิ ชัยสงครามและครอบครัว ร้อย.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นาย อดิศร ศิริสาขา และเเฟนสาว มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และ เเผ่นดินมั่งคั่ง ทรงเป็นพระราขาที่ร่ำรวยที่สุด และ เป็นอัครศิล...
พลฯ ศราวุฒิ คำสิม ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าราชการสัสดีอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ข้าราชการสัสดีอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ต.หญิง นิสา แก้วประสงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าราชการ พัน.นนส. กรม นร.รร.ป.ศป. ข้าราชการ พัน.นนส. กรม นร.รร.ป.ศป. ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป เรารักในหลวง
การเงิน ร.พ. ค่ายวิภาวดีรังสิต ร.พ.ค่ายวิถาวดีรังสิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ส.ต.หญิง รัชนีพรรณ คำิสิงคะ ฝสห.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ส.ต.หญิง รัชนีพรรณ คำิสิงคะ ฝสห.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
กำลังพล ร.6 พัน.3 ร.6 พัน.3 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ต.หญิง นิสา แก้วประสงค์ ฝกง.ศฝ.นศท.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.ต.นริศชัย ชัยมาลา ฝอศจ.มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำร...
ส.อ.หลาง ศิริหลวง ผปบ.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน
สิบตรี ชัยญนันท์ ภูชาดา มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com