"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
ร.ท.พีระเดช มูลคำ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ท.ปัญญา อุทรักษ์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ท.คำรณ หนวดเปี้ย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จิรวัตน์ พัฒนวิสัย ฝสส.มทบ.๒๓ เรารักในหลวง
จ.ส.อ.เดชฤทธิ์ วรรณศรี ร้อย.สห.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ท.อภินันท์ วันเพ็ชร ร้อย.สห.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.ท.อภิรักษ์ อาจหาญ ร้อย.สห.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ร.ต.ชัยนันท์ เทียบคำ ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.ธนกร เตื่อยโชนย์ ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ส.อ.เอวันชา อุทธา ร้อย.สห.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.แสงจันทร์ ดีมิตร ร้อย.สห.มทบ.23 เรารักในหลวง
จ.ส.อ.อำนาจ เนตรจันทร์ ฝธน.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.ท.สะอาด จากนอก ฝธน.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ท.นฤพล ภู่ชัยภูมิ ฝสส.มทบ.๒๓ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเค...
พันโท สุปัน สายโรจน์ ผยย.มทบ.23 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.อำนาจ เนตรจันทร์ ฝธน.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยื่งยืนนาน
ส.อ.เฉลิมวัฒน์ มืดขุนทด มว.วิทยุ มทบ.๒๓ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
จ.ส.อ.ทวี สมแวง ร้อย.สห.มทบ.๒๓ เรารักในหลวง
ส.ต.มนตรี พงษ์นา ร้อย.สห.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พลฯ กฤษฎา ปะนัดตะนัง ร้อย.สห.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com