"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
พ.ท.เทพวิฑูรย์ แท่งทอง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย
จ.ส.อ.ชุมพล นารถน้ำพอง ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธ...
จ.ส.อ.สมยศ พรหมรินทร์ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน รวมใจ...
จ.ส.อ.อุดม แสงรอด ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของชาวไทย ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระ...
จ.ส.ท.เมธาสิทธิ์ พันธุ์ใหม่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เ...
พ.ต.นิคม จันทราช ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์
พ.ต.เรืองศิลป์ คเชนทร์ชาติ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
พ.ต.มานพ แก่นคำ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย
ส.อ.ธนาวุฒิ ชนะโยธา ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระ...
ส.อ.เจษฎา คำสมหมาย ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เ...
ร.อ.ครองศักดิ์ อุตรศาสตร์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ท.รัฐดนัย โชคชัย ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้...
ส.ท.ศรีสวัสดิ์ ศิริพันธ์ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุก...
ร.ท.ไกรวิทย์ สิทธิโห ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พ่อหลวงของแผ่นดินจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ต.วีรยุทธ ป้อมแสนพล ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาต...
ส.ต.อภิศักดิ์ อุณาศรี ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล ม...
ร.ท.ประยงค์ จันทร์โส ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
พ.ท.สุชาติ เปี่ยมสิทธิ์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย
พ.ต.บุญถิ่น จันทระภู ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.อ.มานิตย์ ขุริมนต์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com