"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
พันโท ชูศักดิ์ ลิ้นทอง รพ ค่ายศรีพัชรินทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พันเอกวรทัต สุพัฒนานนท์ มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พันเอกปริญญา ปูรณะปัญญา มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พันเอกนรภัทร ศิริวัฒน์ มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.อำนาจ เนตรจันทร์ ฝ่ายพระธรรมนูญ มณฑลทหารบกที่ 23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.อำนาจ เนตรจันทร์ ฝธน.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พันตรี สราวุฒิ อินธิบาล มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชา...
พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร...
พ.ต.ชาญ สิงห์บุราณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.อ.สุชาติ อัจฉริยวงศ์เมธี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชา
ร.ต.หญิง นิสา แก้วประสงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.ต.คำกอง ฐานบำรุง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.ต.สินธุ์ ศรีโคตร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ส.อ.จตุพงศ์ หล้าจันทร์ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ร.อ.ชัยพร ผาพันธุ์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์
ร.อ.สัญจร โพธิ์กะต้น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.อ.ไมตรี บุตรชา ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป เรารักในหลวง
ร.ท.นิยม บุตรวงศ์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์ ไร้โรคาพาธใดๆ มากล้ำกลาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชา
พ.ท.อุกฤษณ์ เทพธานี ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ท...
พ.ต.วีระพงษ์ โคตะนิวงษ์ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.23 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป เรารักในหลวงมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com