"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ. อำนาจ เนตรจันทร์ ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ. อำนาจ เนตรจันทร์ ฝธน.มทบ.23 พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
นาย อดิศร ศิริสาขา ม.รามคำเเหง ร่วมเเสดงความยินดี ทาง COM tt ม.รามคำเเหง ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
นักศึกษาวิชาทหารสนธยา ธนูสา มณฑลทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญ
สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ขอให้พระองค์ สุขภาพแข็งแรง
สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีำพัชริทร์ ทรงพระเจริญ
ส.อ.วีระพล ยอดยิ่ง ศฝ.นศท.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชริทร์ ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชนร์ ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชนร์ ทรงพระเจริญ อายุยืนยาวพระอง๕์
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญ
ข้าราชการ กอง พธ.สกอ. กอง พธ.สกอ. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญ
นาย สนธยา ธนูสา ทหารราบ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทรงพระเจริญมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com