"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
ส.อ.จิรวัฒน์. สุดชาขำ ฝสวส.มทบ.23 ของพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรของปวงชนชวาไทยตลอดไป
นาย อภินันท์ คตอ่วม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ทรงพระเจริญ...
ส.ต.ชวณัฐ ภูดอนตอง มทบ.23 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ครับ
ส.ต.ชวณัฐ ภูดอนตอง มว.ดย.มทบ.23 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานครับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนา นาไชยเวศน์ มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท คมกริช เกณฑ์สาคู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนาน
นศท ภัทรวุฒิ ภูสีเงิน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท ภาณุวัติ ภูผาหลวง ห้วยเม็กวิทยาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท.ชายธนาคม บันฑิตย์ กาฬสินธุ์ ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
น.ศ.ท.พิชกวี ปินะถา น.ศ.ท มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ต.ณัฐวัฒน์ พลยางนอก บก.มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทยตลอดไป
นายสิทธิกร บุญเบ้า butter_bt@hotmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนานเทอด
ส.อ ธนนต์ อุ้ยตา มว.ดย.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไป
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยตลอดไป
ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนา นาไชยเวศน์ kumeaw_27@hotmail.co.th ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สิบเอก ธนนต์ อุ้ยตา มว.ดย.มทบ.23 ของพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรของปวงชนชวาไทยตลอดไป
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเดือน บริษัท มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส อมรศรี อาละพล ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.อ. ชำนาญ ขันทจร ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com