"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
ส.ท.ต่อศักดิ์. เปรมจิตต์ ผพธ.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.สุขสวัสดิ์ โสมา กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ส.อ.อุกฤษฏ์ พิทักษ์ ฝคง.มทบ๒๓ พระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทุกหล้า
ส.อ.อุกฤษฏ์ พิทักษ์ ฝคง.มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทธิ์ของชาวไทยท...
ส.ท.สุริยา สิงห์เดช กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
พ.ต.ปรีชา เสนาพล กยก.มทบ.๒๓ พระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทุกหล้า อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไ...
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
ส.ท.ชนินทร์ธรษ์ บุดดี กยก.มทบ.๒๓ พระทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทุกหล้า และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยต...
นาย ชนะพันธ์ ถิรประภาวัลย์ พลเรือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พลฯคเนศร์ นินเขียว กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
24045 บก.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ต.ชัยนันท์ เทียบคำ ร้อย.สห.มทบ.23 ขอทรงเป็นมิ่งขัวญของปวงประชาและทหารกล้าทุกนาย
ร.ต.ชัยนันท์ เทียบคำ ร้อย.สห.มทบ.23 ขอทรงเป็นมิ่งขัวญของปวงประชาและทหารกล้าทุกนาย
นายธ๊รพันธ์ กุลวงศ์ บก.มทบ.23 พระมหากษัตริย์ เป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาติไทย ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ หายจากอากา...
พ.ต.อดุลย์ หวังดี ฝสก.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ส.อ.วรพิพัฒน์ แจ้งหาร ฝคง.มทบ.23 ขอเทิดไท้องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญของชาวไทย ธ สถิตย์ในดวงใจ ของปวงประชา
ส.อ.วรพิพัฒน์ แจ้งหาร ฝคง.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน
ส.อ.อุกฤษฏ์ พิทักษ์ ฝคง.มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในดวงใจขอ...
พ.ท.หญิง จงกลณี เชื้อหน่าย ฝคง.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com