"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
จ.ส.อ ทวื ดาแก้ว ยย.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนานเทอด
ส.อ.จิรวัฒน์ สุดชาขำ ฝสวส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
นาย นิพนธิ์ ศิริสาขา บ้านหนองวัวซอ อุดรธานี ทำดีเพื่อในหลวง ขอพระเมตตาปัจจัยอาหารให้มี ทหารม้ายานเกราะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นาย รัตนภวรรณ (สมสมัย) โกราษย์ ทหาร รับจ้าง วิ่งปลา งานไร่ ปลดประจำการรบ ขอพระองค์ทรงพระเจริยยิ่งยืนนาน หายพระประชวร
ร.ต.สุนทร หัสโรค์ ฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 8 ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของเราชาวไทยตลอดไป
จ.ส.อ.สุนทร แก้วเขียว นฝ.นศท.จทบ.ล.ย. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ...
ส.ท. อิสรภาพ สิทธิพรมมา สบ.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
นาย อดิศร ศิริสาขา รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส บ่อวิน จ ชลบุรี อยากมีเพื่อนรปภดีๆ ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาย อดิศร ศิริสาขา รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส บ่อวิน จ ชลบุรี อยากมีเพื่อนรปภดีๆ ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินีนาถมีชนมายุยิีงยืนนาน
พ.ท.อุดม บุญหอม สัสดี อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.ภัทรพนธ์ สงเคราะห์ ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระัเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของเราชาวไทยตลอดไป
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ส.อ.วิชัย เทียนไสย์ กยก.มทบ.๒๓ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ส.ท.เอกดนัย นามพุทธา กกพ.มทบ.23 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com