"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
ส.อ.หญิง มุทิตา ภูทอง ฝกง.มทบ.23 เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ส.อ.ศุภวิชญ์ แก้วบ้านเหล่า หน่วยสัสดีอำเภอกระนวน สง.สด.จว.ข.ก. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.หญิง จิตวดี ศรีสุชาติ มทบ.23 ขอจงทรงอายุยิ่งยืนนาน
พลฯ อารยะ วงค์หนองแล้ง กกร.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.อุกฤษฏ์ พิทักษ์ ฝคง.มทบ.23 ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงประชา ใต้ฟากฟ้าเทียบพระองค์มิทรงได้ เป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทุกคน ทั่ว...
นาย อดิศร ศิริสาขา สนามกอลฟ์ ฟินิก บ้านอำเภอ และ บ้านเกียรติมศักดิ์ ใกล้วิหารเซียน ชลบุรี พระเปรียบเเสงนำไทยในทุกยาม พระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
นาย อดิศร ศิริสาขา สนามกอลฟ์ ฟินิก บ้านอำเภอ และ บ้านเกียรติมศักดิ์ ใกล้วิหารเซียน ชลบุรี พระเปรียบเเสงนำไทยในทุกยาม พระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นหมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พ.ท.หญิง คนึงนิจ วิเศษสา มทบ.23 ขอพระองค์หรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
พ.ท.ชัยศิลป์ กล้าเกิด อก.ศาล มทบ.23 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนาน
พ.ต.ครรชิต นารินทร์ สง.สด.จว.ม.ค. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ
จ.ส.อ.เพิ่มพูน ลาโภ สง.สด.จว.ม.ค. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
นางสาวกัญจนกร ชำนาญ มว.ดย.มทบ.23 ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พันตรี กมล ใจซื่อ สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้พ่อของแผ่นดินทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ร้อยตรี ศุภเศรษฐ์ ศรีทอง แผนกพลาธิการ มทบ.๒๓ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ปราศจากพระยาธิแพ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเป็นนิจเ...
ร.ต.ชัชพงศ์ เนื่องศรี หน่วยสัสดีเขตวัฒนา ก.ท. มทบ.๑๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ต.ชัชพงศ์ เนื่องศรี หน่วยสัสดีเขตวัฒนา ก.ท. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.อภิชัย เวชสุวรรณ ผยย.มทบ.23 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com