"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ลงนามถวายพระพร

e0b8a3e0b8b9e0b89b42

Required *

  Refresh Captcha  
ท่านใส่ไม่ถูกต้อง
   
คำถวายพระพร

text

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ข้อความ
นายพัทธภาพ บากอง pattapup@hotmail.com ทรงพระเจริญ
พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ thaisaeree@gmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.วิเชียร คำสอนสุวรรณ vichen191@hotmail.co.th ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.มานพ ภูพลผัน Manop001@hotmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.สุรจิตร์ สุวรรณมาโจ Mksl369@hotmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.ปารุธ โถแพ Cvbn249@hotmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.สมยศ ต้นทอง S.Y.konnaisaun@hotmail.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ chairatta@yahoo.com ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.พิชัย สุดหอม ฝสส.มทบ.๒๓ ขอให้พ่อหลวงของแผ่นดินจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.วินัย ปัตถา ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของเราชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ท...
สิบตรี เริงนิมิตร ด่านจง ฝสส.มทบ.๒๓ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ท.รณชิต ชาญเจริญ ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.ท.นฤพล ภู่ชัยภูมิ ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ปลั่งกลาง ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร...
ส.อ.อนุชา พาเมิน ฝสส.มทบ.๒๓ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส.อ.ชลิตศักดิ์ สินพันธ์ ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร...
จ.ส.อ.ชัยยงค์ วงษ์กันยา ฝสส.มทบ.๒๓ ขอให้พ่อหลวงของแผ่นดินจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จ.ส.อ.ธนโชติ อังคะพนมไพร ฝ่ายการสื่อสาร มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนานเทอด
จ.ส.ต.ชัยชนะ บุตรโคตร ฝสส.มทบ.๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
LTC Yuttapoom Krasae Logistics Division 23rd MC Long Live the King
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 34512มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com